Maslow, Adler, Freud, Erikson, egopszichológia, szakaszelméletek, autoriter személyiség, 7/3. napfonat csakra

 In jóga és pszichoterápia, Pszichológia, medicina és egyéb (cikkek)

Forrás: A tudat evolúciója, Jóga és pszichoterápia, Szvámí Ráma, Rudolph Ballentine, (dr.) Szvámí Adzsaja

A pszichológiai szakaszelméletek és keleti pszichológia azonosságai

A különféle pszichológiában fellelhető szakaszelméletek és a keleti pszichológiában található fő energiaközpontok között sok hasonlóság fedezhető fel. Erről szól ez a cikksorozatunk – Abraham Maslow, Alfred Adler, Sigmund Freud, Erik Erikson, autoriter személyiség, egopszichológia, jóga, 7 csakra, napfonatcsakra, energiaközpontok.

Előzmények: a második fő központunk: 7/2. szexcsakra

A 7 főcsakra közül az alsóbb csakrák hatása

Ösztönös behatások az alacsonyabb csakrákból is érkeznek ide a szívcsakrába. Az érzelmek a jógatudományban négy csakrához köthetőek: az első csakrához az önfenntartás, az önvédelem ösztöne; a második csakrához tartozik a szexualitás; a harmadikhoz tartozik az étel szükséglete. A negyedik ösztönünk pedig az alvásigény.

 

Abraham Maslow elmélete és a jógatudomány, mely segítségével bármelyik érzelmünket feloldhatjuk

A csakratudomány érdekes módon cseng össze, azaz egyesíthető Abraham Maslow motivációs elméletével, ahol az emberi szükségletek közül a legalapvetőbb, legnyilvánvalóbb és legerőteljesebb az: étel, folyadék, szállás, szex, alvás és oxigén iránti igény. Ha ez embert akadályozzák, hogy kiélje ezen igényeit haragossá válik. Kicsit szofisztikáltabb dologra gondoljunk, pl. elfogy a pékségben a kedvenc süteményünk. Haragosak leszünk és még jogosnak is tartjuk mindezt.

A jóga pszichológiája szerint a harag egy alapösztön frusztrációjából ered, mely ösztön valamilyen konkrét tárgyhoz, ideában való kötődésben éljük meg. Amikor ez a kötődés akadályoztatva van, megjelenik a harag. Másik oldalról megközelítve, mikor látom, hogy a kedvenc pékségemből éppen elviszik az utolsó sütit, amit nagyon szeretek, megjelenik az: irigység, féltékenység. A jógatudomány tehát négy ösztönből (erről itt írtam: elfojtott érzelmek, félelmek, érzelmek fajtái, tudatos életmód) és hét összetevőből határozza meg érzelmeinket. Ez a hét összetevő: düh, vágy, büszkeség, féltékenység, mohóság, egoizmus, ragaszkodás.

Játszunk tovább a gondolattal: tegyük fel, hogy sikerül megkaparintanunk a tortát, de kifelé menet a pékségből valaki nekünk jön és a kedvenc tortánk megsemmisül, akkor csalódottak leszünk. Talán enyhén depressziót is érezhetünk. Ha a kötődésünk nagyon erős volt, akkor élhetünk meg mély depressziót az életünkben más dolgok kapcsán. A pszichológiában az érzelmeket tanuljuk többek között. És az érzelmeknek két összetevője van: a belső eredendő szükséglet és a tanult élmény arról, hogy konkrétan milyen dolgok elégítik ki ezt a szükségletet. Minden érzelmet megérthetünk, ha megvizsgáljuk, hogy a négy alapösztön közül melyikből ered és milyen konkrét dologhoz kötődik.

 

Behódolás és uralkodás, autoriter személyiség – 7/3. napfonat csakra, energiaközpont (Manipura, mint ragyogó ékkő)

Ez a harmadik fő csakránk a tűz elemnek felel meg, ugyanis ez a test napfonata (napfonat csakra). Ez olyan, mint egy belső nap, amit az étel elégetése hoz létre. Ha ez jól működik, akkor egy egészséges vitalitással rendelkezünk és a növények (amelyek begyűjtötték az energiát) megemésztésével hozzá jutunk ehhez az energiához. A kémiai folyamatok szabadítják fel ezt az energiát ilyenkor. Ha nem megfelelően működik ez a csakra az emésztési problémához vezethet. Ha ez a tűz erős, de nem összpontosított, akkor az ember vérmes típus és arcunk is kissé pirosas színezetű lehet. Az energia tárolódik ebben a csakrában. Ha ez megfelelően működik, akkor dinamikusak és magabiztosak vagyunk. Ha ezzel a csakrával kapcsolatos pszichológiai aspektusok nem tudatosak, akkor uralkodáshoz, hatalmi harchoz vezetheti el hozzáállásunkat. Az uralkodás és a behódolás a meghatározó e területen. Teljesen a hatalom megszállottjai lehetünk. Vagy ennek ellenkezője: behódolóak, meghunyászkodóak. De előfordulhat a két állapot közti váltakozás: ,,autoriter személyiség”. Ők mindenkit vagy alacsonyabbnak tartanak (devalvál, lásd elhárító mechanizmus) vagy magasabbnak (idealizál, elhárító mechanizmus). Nem pedig az egyenrangúság elvét követik.

Alfred Adler, „kisebbségi komplexus” és az ego-pszichológia

Gondoljunk Alfred Adler híres pszichológusra, aki a „kisebbségi komplexus” kifejezést megalkotta. Véleménye szerint sokszor kisebbrendűségi érzésünket kompenzáljuk egy hamis, felsőbbrendűségi érzettel. Adler úgy látta pácienseit valójában a versengés, megfelelés, hatalom és dominálás kérdései aggasztják. Véleménye szerint a kisebbrendűségi érzéseink fontosak, melyeket főleg gyerek korunkban szenvedtünk el, amikor tehetetlenek voltunk egy-egy szituációban. Freud nem helyeselte Adler e tárgy fele forduló érdeklődését. Az ego-működés konstruktív vonatkozásait fürkészte Adler és ez fejlődött odáig, amit ma ,,ego-pszichológiának” hívunk.

 

A csakratudomány és szakaszelméletek közös vonásai – Sigmund Freud és Erik Erikson

A minden embert érintő fejlődési szakaszok és a csakrák között párhuzam található. Freud anális és fallikus szakaszai az első két csakrához jól passzolnak. Jóllehet az oralitás (lásd pszichoanalitikus modell) kérdésköre a jógatudományban a fejlődés magasabb szintjein oldódik meg. Erik Erikson kifejlesztve Freud elméletét megalkotja a harmadik csakrával hasonlatos szakaszelméletét, mely a ,,buzgalom kontra kisebbrendűség” kérdésre összpontosul. Az első három csakra az önfenntartás ösztöneivel foglalkozik. Az önvédelem, a szaporodás, a fajfenntartás, valamint a versengő világban történő helytállás tartozik ide. A harmadik csakra a hatékony és öntudatos egyéni viselkedéssel kapcsolatos: ruhás, szállás, élelem és emésztés. A negyedik csakrával túllépünk az ösztönös anyagi aspektus által dominált síkot és olyan perspektívába lépünk, mely átalakítja a személyiségünket.

A folytatás 7/4. csakra leírása itt található meg.

 

 

Attila Cross

Keresztes Attila, a cikkek írója


A cikkeimben integrálom a nyugati pszichológiát a keleti filozófiával. Orvosi szaklapokban publikálok és 3 területről van egészségügyi szakvizsgám (keletei-nyugati medicina). 2005 óta dolgozom emberekkel és 350+ a nyilvános ajánlások (sikertörténetek száma) a honlapon.

 

20 év munka, több, mint 800 cikk (köztük van több 30 oldalas írás is), mely letesztelt, gyakorlati megoldásokon alapszik. Segítesz egy nemes ügyben, hogy minél több embernek segíthessünk megtartva az objektivitást?

Cikk kategória (angol, magyar)

keresés

AJÁNLOTT CIKKEK
csakracsakra