Ayurvéda és a jóga II.

 In ayurvédikus orvoslás

Forrás: dr. David Frawley és a Védikus Tanulmányok Amerikai Intézete, Jóga és ájurvéda

A cikk első része itt olvasható: Ayurvéda és a jóga I.

Jógaösvények (jóga fajták):

A különféle jóga utakról már írtam korábban.

– gjána jóga (megismerés jógája): átmavikára (önkeresés), a gondolat eredetének visszakövetése: önismeret, meditáció. Lélekgyógyítására használja az ayurvéda.

– bakti jóga (odaadás jógája): istenség, avatár, guru imádása, pudzsa (szertartás), kirtán (rajongó dalok), dzsapa (mantra kántálása), upaszána (meditáció Isten egy alakján), a kapha típus tud a legodaadóbb lenni

– krija jóga (és hatha jóga, a módszer jógája): prána és elme feltárásával felkészül a meditációra, 3 része a tapasz (önfegyelem), szvadjája (önálló tanulás), és Isvara pranidhána (önátadás Istennek), főleg váták követik (szeretik a mozgást), pittákat is vonzhatja a tűzzel, energiával való munka.

Mantra jóga tartozik ide (ayurvéda fontos része). Tantra: energiával való munka finomabb szinten (elenyésző része a szexualitás), mely a rádzsa-jógához is tartozik. A szexuális tantrával a vamakára foglalkozik. Az érzékek és vágy (tamasz és radzsasz) területei. A tantrában a finomtest energiaközpontjai: a csakrák. És a kundalini jóga a tantra része. Érdekesség, hogy a védikus asztrológiához is kapcsolódik (dzsjottis) a drágakövek, alkímia, nemcsak a tantrához és ayurvédához.

Hatha jóga (erő jógája), eredetileg az ászanákon kívül a mantra, tisztításokat és egyéb meditációkat is magában rejti. Indiában az ászanákat felszínesen kezelik, az odaadás a fontosabb. Vátának segít mélyebb kapcsolatot létesíteni a testtel, de nem szabad túlzásba vinni (vátát károsíthatja is).
– karma jóga (szolgálat jógája): öntisztító imák és cselekvés, széva (önkéntes) munka
– rádzsa jóga (lényegi jóga, illetve ezek kombinációja)

Dhanvantári (ayurvédikus Istenség), aki Visnu egyik alakja és Ganésa is népszerű az ayurvéda gyakorlók között.

 

Kauzális test

A lélek (test és elme mögötti entitás), mely reinkarnálódik. Dzsiva (életerő), vagy dzsivatman (egyéni önvaló). Nem összetévesztendő a paramátmannal (legfőbb Önvalóval, a megnyilvánulás mögötti Istennel). Valamennyi életünk a lélek (dzsiva) játéka bizonyos értelemben. A teremtés rajta keresztül tud megnyilvánulni, használva az anyagot is. A lélek, bár nem egyéniesülve, de létezik a sziklákban is, és léteznek angyalok, aszurák (anti-istenek), de képzeletünk koholmányai is lehetnek ezek.

 

A lélek három alaperőt birtokol

– élet (dzsiva)
– szeretet (prema)
– fény (dzsoti)

Ezekből ered az észlelés, mozgás és érzés.

 

Ebből következik a 3 veleszületett vágy:

– örök életet élni
– boldogságban
– ismerni az abszolút igazságot

Az élet-fény-szeretet ereje tükröződik a Szat-Csit-Ánandában (Lét-Tudat-Boldogság). Belőlük származik az energia, fény, anyag, a fizikai világot alkotó erők. Eredői: tedzsasz, odzsazs, párna (vitalitás, hősiesség, fennmaradás három nagy ereje). Levegő, tűz, víz elemek és a három dosa mögött is ezek az erők állnak.

1. Kauzális test = legmélyebb gondolat, törekvés, vágy (lényegi elme, az elme mágneses lenyomata, mint szamszkára, vászana)

Fejlettségi szintünknek megfelelően mágneses teret vetítünk ki és azok a témák iránt érdeklődünk, illetve azokkal az emberekkel vesszük körbe magunkat, ami kapcsán küldetéstudatot affinitást érzünk. Zsák a foltját megtalálja… Az avidja (tudatlanság ereje), maya (illúzió) hozható kapcsolatba a tudatlansággal, amíg a Isteni shakti (erő) és Isteni akarat (Isvara szamkalpa), vagy tudás (vidja) hatalma… A lélek a két irány közül az egyik felé halad.

2. Finom vagy elektromos test (asztrál test, aurális kisugárzás, Hold-test, fizikai testnél finomabb fénylő test)

A prána és tanmátrákból esszenciájából épül fel. Minden betegség itt merül fel először energia diszharmóniaként. Ez az energia táplálja a fizikai testet. A kauzális testtel kapcsolatban áll és abból kialakulva minden leszületésnél újként jön létre (a kauzális test folyamatosan megmarad a leszületések alkalmával).

A mágnesességből automatikusan elektromosság keletkezik. A mágneses polarizáció (lélek töltése) elektromos áramköröket indít és ez alapján vonz magához dolgokat. Vidjut sakti (elektromos erő), azaz villámlás. A lélek létrehozza a pránát és apánát (vonzás és taszítás, belégzés és kilégzés). Ez a prána tovább finomodik, pránákká, mely:

– befelé mozog (prána)
– kifelé és lefele mozog (apána)
– egyensúlyozó hatású (szamána)
– kiterjedő hatás (vjána)
– felfelé mozog (udána)

Ezek az elmével kölcsönhatásba kerülnek és az érzékszerveken (fül, bőr, nyelv, szem, orr), öt hajtószerv (beszéd, kéz, láb, vizelő és nemi szervek, kiválasztás), és benyomás öt típusa (hang, érintés, látás, ízlelés, szaglás) keresztül megnyilvánulnak.

3. Fizikai, elemi test (durvatest)

A finomtest elektromos ereje létrehozza a fizikai testet. Sűrűsége eltakarja a kauzális és elektromos testet.

 

Tudatállapotok és a halál

Ébrenlétkor a fizikai test működése a hangsúlyos, álomban az asztrál testé és a mély alvás és meditálás alatt működik a kauzális test. Halálkor az a fizikai test helyett az asztrál test kezd el működni. A benyomások összegződnek (élet során) és ez alapján “Menny” vagy “Pokol” jelenik meg. Miután ezek kimerültek a kauzális test a karma alapján új testet hoz létre. A fizikai, asztrál és kauzális test öt réteget hoz létre (5 burok):

 

Öt burok (kósák)

– Annamája kósa (fizikai test)
– Pránajáma kósa (légzés, keringés)
– Manomája kósa (érzékeken, idegrendszeren keresztül jelenik meg)
– Vidzsnánamája kósa (agyon keresztül jelenik meg)
– Anandamája kósa (szaporodáson keresztül jelenik meg)

Ezekről már írtam korábban (lásd burkok, kósák).

 

 

Keresztes Attila

Keresztes Attila, a cikkek írója

2005 óta foglalkozom emberekkel, ötvözve a nyugati pszichológiát a keleti filozófiával, orvosi szaklapokban publikálok, 3 területről van egészségügyi szakvizsgám (keleti és nyugati medicina). 350+ a nyilvános ajánlások száma a honlapon. Egészséges embereknek tartok egyéni konzultációt és ezen kívül különleges masszázst.  

 

Cikk kategória (angol, magyar)

Attention

I’m not a psychologist or a doctor, I do not have a degree in science, what I do have is an individual attitude to life I have given interviews and published articles … So this is not a psychological treatment and not a cure! Please turn to your doctor with any psychological problems and for treatments. User’s and customer’s conditions and privacy policy valid for all visitors of our pages

AJÁNLOTT CIKKEK
ayurvéda, jóga, ayurvéda az élet művészete, ayurvéda az öngyógyítás tudományaayurvéda, jóga, ayurvéda az élet művészete, ayurvéda az öngyógyítás tudománya