Az ősi iratok, vallások és a pszichológia egyesítése: érzelmek fajtái, ima Istenhez, csak a szeretet ereje segíthet

 In Filozófiai cikkek, önismeret, önmegvalósítás

Forrás: Svámí Ráma: Tudatos élet, A spirituális átalakulás kézikönyve

Az érzelmek fajtái az ősi iratok és a pszichológia alapján

Lehet, hogy valaki művelt, a társadalom megbecsült tagja mégis fel tudja kavarni egy érzelem és képes önmagából teljesen kibújni. Négy alapösztönnek köszönhetjük az összes érzelmünket. És van még 7 érzelem, ami kialakul ennek hatására – csak a szeretet, a szeretet ereje, a szeretet, érzelmek fajtái, ima istenhez.

Erről már írtam, lásd érzelmek kialakulása részt: A lelki harcművészet önmegvalósításának útja az elmén túlra: a jóga és pszichológia, pszichoterápia segítségével az örök boldogság országába, az elme megismerésével és uralásával I. Érdemes átnézni ezeket, mert ezek hatására alakulnak ki az érzelmek.

.
Ilyen pl. a düh, ami nem más, mint a beteljesítetlen vágy. Így mindezek tudatában minden problémát megoldhatunk, mert mi teremtettük meg őket. Minden cselekedetünket a gondolataink irányítanak és minden gondolatunkat az érzelmeink irányítanak. Ezért van az, hogy fejlesztjük magunkat és mégis egy gondolat szörnyeteggé változtathat minket. A büszkeség nem önbecsülés, hanem tévképzet. Ezért tartozik ez is a hét kategóriába, lásd fenti link.
Mivel az elmét mindenhova magunkkal visszük, így azon kéne fáradoznunk, hogy megtisztítsuk azt meditációval, imával és kontemplációval. Ahhoz, hogy elérjük a szabadságot az egon túlra kell hatolnunk. Swami Rama felhívja a figyelmet a mohamedán uralkodók történeteire, mikor az uralkodó apa nagy gonddal felneveli fiát. De a fiú egyszer csak azt gondolja: ,,elfogatom az apámat, börtönbe vetem, így én lehetek az uralkodó helyette.” Ez az ego. Vajon élvezzük az életet, vagy csak megéljük? Az önmegvalósítás a kulcs mindebben. A problémáinkat nem tudjuk átadni, mert mi hoztuk őket létre. Nekünk is kell megoldanunk. Buddha azt mondta: ,,Legyetek önmagatok lámpásai. Senki sem világosíthat meg benneteket.” Emellett meg kell értenünk, hogy nem lehetünk rosszak, hiszen Istenhez tartozunk. Attól, mert hibát követünk el még az úton maradunk…

Csak a szeretet ereje és a kapcsolatok teremthetnek egy új világot számunkra
.
A gyűlölet összehúzódást, míg a szeretet kitágulást hoz tudati szinten. Az önző ember boldogtalan, az adakozó boldog. Swami Rama azt javasolja, hogy először a családtagjainknak adjunk minél többet. Nem kell a ló másik oldalára átesni és mindentől megválni. Csak figyeljük meg a folyamatot. Otthonunk egy miniatűr világegyetem. Fontos, hogy elkezdjük megváltoztatni. Az indiai szimbólumból megtudhatjuk, hogy a látszólagos ellentétben élő családtagok egységben létezhetnek együtt. Siva nyakában kobra van, míg fia Ganésa egy egéren ül. Párvatínak tigrise, míg Sivának bikája van. A kígyó együtt él az egérrel és a tigris a bikával. Nagyszerű hasonlat, igaz? Swami Rama azt javasolja, ha veszekszik velünk a másik, akkor csak hallgassuk meg türelmesen. Így fel fog oldódni a benne lévő feszültség és megtisztul minden. Felesleges belebonyolódni, mert azzal semmit sem oldunk meg.

Ima Istenhez és egyéb utak
Swami Rama szerint négyféleképpen lehet az élet célját elérni:

– az ima iskolája

Ez a bensőséges kapcsolat a forrással, a Mindenhatóval. Mikor tiszta szívvel imádkozunk akkor elménk szintén egyhegyűvé válik. Egy magasabb erő csatornáivá válunk. Ha tiszta szándék vezet minket az imában, akkor segítséget kaphatunk. Más esetben nincs értelme az imának. Kétféle ima van: énközpontú és istenközpontú ima. Az énközpontú ima (vágyakkal teli) a szakáma prárthana, szakáma upászana, szakáma bhakti. Ez az ima koldussá tesz minket, mely az egot táplálja. Nem érdemes a magasabb intelligenciától, Istentől semmit sem kérni, mert ő tudja a legjobban mire van szükségünk. A jó ima az, amikor lényünk mélyebb rétegeibe hatolva erőt élünk meg.

,,Vezess engem a valótlanból a valóságba (ez a világ ugyanis nem maga a valóság). Vezess engem a sötétségből (ez maga a tudatlanság) a fénybe. Vezess engem a halálból (ez a halandó aspektus) a halhatatlanságba.” Aszató má szadgamaja, tamaszó má dzsjótir gamaja, mritjórmá amritam gamaja. A szeretet nyelvén szóljunk az Úrhoz. Érdekes, hogy az anyák nyelve nemzetközi, amikor a szeretet nyelvén szólnak gyermekükhöz: ,,tente-tente, csija-csicsíja”. Az Úr bennünk van, hozzá imádkozunk. Hiszen Isten mindenhol ott van. Este és reggel lehet hatékonyan imádkozni. Meg kell tanulnunk mindent megbocsátani magunknak. Ne illessük magunkat negatív szavakkal, mert ez negatív önszuggesztió. Ez önbizalomhiányhoz és betegségekhez vezet. Hibáinkat egyszerűen ne ismételjük meg. A szent iratok leírják ezt (prájascsitta), mely megbánást jelent. A hit csodákra képes, ha elme nem kérdőjelezi meg. Hogy mennyire mélyedtünk el a meditációban az kifejezi, hogy mit kérünk: fizikai dolgokat vagy lelki megszabadulást.

– a kontempláció (megfigyelés) iskolája

,,Az Átman, a Brahman vagyok. Az Átman bennem van. Nem a test, nem a lélegzet, nem a személyiség vagyok.” Az ezeken való kontempláció nagyon hasznos.
A kontempláció alkalmával nagy bölcsek mondásait hallgatjuk (sravana), utána mélyen elgondolkodunk ezen (manana), kutatjuk és végül megismerjük az igazságot, mely életünk részévé válik (nididhjászana).
A jóga tiltásai (jamak): a-hinszá (nem-ártás elve), szatja, asztéja, brahmacsarja és aparigraha. Ezekről már írtam részletesen (Rádzsa-jóga).

– a meditáció

A meditáció az emberi önmegismerés vallása. Erről is évekig lehetne mesélni. További infó, lásd A nyugati pszichológia határain túl az önmegvalósítás és boldogság világában. Meditációs terápia és azok formái

– és az önzetlen cselekvés iskolája (karma jóga)

Amikor valamit azért teszünk, hogy másnak segítsünk akkor is átárad rajtunk a kegyelem. Ilyenkor még egy köszönömöt sem várunk cserébe és minden pillanat örömmel tölt el minket, hogy mást szolgálhatunk. Lehet ez TUDATOS gyerekvállalás, vagy besegítünk a környékünkön stb. Ilyenkor a nagy Selfünknek, énünknek segítünk valójában. És mint minden, ez is visszaszáll ránk. És emellett több utat is járhatunk egyszerre, mindegyik csak erősíteni fogja lelki felemelkedésünket.

 

 

Attila Cross

Keresztes Attila, a cikkek írója


A cikkeimben integrálom a nyugati pszichológiát a keleti filozófiával. Orvosi szaklapokban publikálok és 3 területről van egészségügyi szakvizsgám (keletei-nyugati medicina). 2005 óta dolgozom emberekkel és 350+ a nyilvános ajánlások (sikertörténetek száma) a honlapon.

 

Cikk kategória (angol, magyar)

AJÁNLOTT CIKKEK
szivrohamimádkozni, szenvedés