A vallás és vallásosság nem ugyanaz és a tudás = felhalmozott információ. Az Ön kommunikációs problémája: az elme

 In Coaching, pszichológia, keleti filozófia és egyéb (cikkek), kommunikációs problémák

Angol változat: Religion and religiousness are not the same thing and knowledge is just accumulated information. Your communication problems: with our mind

Látható, hogy a vallás és vallásosság nem ugyanaz a dolog

A vallás és vallásosság nem ugyanaz a dolog. Hinni valamiben lehet, amit valaki mondott nekünk, amíg a vallásosság a saját tapasztalatunkon alapszik. Röviden a vallások gyakran szabályokból állnak, de a vallásosság szabadság. Ez az, amit Jézus Isten Királyságának hívott, vagy Buddha nirvánának nevezett. Talán Krisztus nem hitt Istenben, hanem megtapasztalta őt. Szeretjük megsemmisíteni, meggyilkolni egy Jézust vagy egy Buddhát egyetlen oknál fogva: egyszerűen csak azért, mert nem tudjuk elképzelni vagy elismerni, hogy létezhet néhány magasabb álláspont, mint a miénk. Az megsérti az egónkat – vallás és vallásosság, a tudás csak felhalmozott információ, kommunikációs probléma az elme nyomán

Az ego elmegy, elégett, ezek az élőlények eggyé válnak a teremtővel. És két álláspont van ebben a témában. Az egyik azt állítja, hogy tisztításra, meditációra stb. van szükségünk, amíg a másik megközelítés az azonnali megvilágosodásban hisz. Buddha azt mondja: „Én vagyok a fény”, és egy hétköznapi állapotban könnyű megérteni, hogy miért érthetetlenek az istenség ezen állításai. De az átlagos elme nem tűri ezeket… A jelenlét, a létezés egy megoldatlan dilemmát jelent az átlagos elmének. Jézus azt mondta: „Akinek van szeme, lásson.” Tehát vakok vagyunk az igazságra. Ez sértő. Vak emberekhez beszélt és próbált valamit kifejezni valakiknek, de a többiek nem látják ezt és nem tudják megérteni.

 

Az elme a szűrő Ön és a valóság között – kommunikációs probléma az Ön elméje nyomán

Kondicionálva vagyunk születésünk óta egy bizonyos módon, és amit látunk az egy látvány és nem a valóság. Nem mondom azt, hogy ez rossz. Ez tény. Így sohasem azt látjuk, ami van, hanem csak amit az elménk képes észlelni. Ez az első probléma. És, ha Ön ki akarja javítani a benyomásait, akkor Önnek egy memóriatudatot kell létrehoznia. Ez a második probléma. És, ha Ön közvetíteni szeretné a betekintését más számára, akkor Önnek ezt szavak formájában kell megtennie, hogy az érthető legyen a hallgató számára is. De, ezek csak szavak, nem az Ön megtapasztalása. Ez a harmadik probléma. A hallgató megpróbálja megérteni, amit a másik fél mond neki, és átfordítja a hallott szavakat az ő saját képébe, elképzeléseibe. Ez a negyedik probléma.

Van egy játék, amit talán a gyerekekként Ön is játszott. Az egyik gyerek a másik fülébe súg közvetlenül egy mondatot, aki tovább súgja azt a következő gyerek fülébe, ugyanezt az üzenetet és így tovább. És a legutolsó gyerek egy teljesen más mondatot fog kimondani. Ez nagyon vicces. Tehát, mi történhetett azokkal a szavakkal amit anno Buddha és Jézus mondott ki?…

 

A tudás, csak felhalmozott információ

A tapasztalatnak közvetlennek kell lennie, Önnel kell megtörténnie. Azt mondtuk, hogy a tudatlanság üdvösség, de ez nem így van… Ez csak egy kegyes hazugság. Tudni valamit, az természetes és élő. A tudás azonban felhalmozott információ. A passzív tudásunkat aktívvá kellene átalakítanunk. Isten az abszolút és spontán áramlása az életnek. Soha nem stagnál. Ezen kívül minden tézis magában hordozza az anti tézisét is, a vallások is, mert az igazság leírhatatlan.

A tudás elsajátítható, kezelhető, de soha nem válik megvilágosodássá. A megvilágosodás egy minőségbeli változás nem az elmében, hanem a lényünkben, létezésben. Amit egy bölcs próbál közvetíteni Önnek, az közvetlen tudás… Nemcsak információ. Ő az Ön lénye iránt érdeklődik. Én nem azt mondom, hogy az ima vagy meditáció nem segíthet, csak azt, hogy ne a közvetlen következményeknek tulajdonítsunk szerepet. Meditáljunk a meditáció kedvéért. Élvezzük azt.

 

Attila Cross

Keresztes Attila, a cikkek írója


A cikkeimben integrálom a nyugati pszichológiát a keleti filozófiával. Orvosi szaklapokban publikálok és 3 területről van egészségügyi szakvizsgám (keletei-nyugati medicina). 2005 óta dolgozom emberekkel és 350+ a nyilvános ajánlások (sikertörténetek száma) a honlapon.

 

20 év munka, több, mint 800 cikk (köztük van több 30 oldalas írás is), mely letesztelt, gyakorlati megoldásokon alapszik. Segítesz egy nemes ügyben, hogy minél több embernek segíthessünk megtartva az objektivitást?

Cikk kategória (angol, magyar)

AJÁNLOTT CIKKEK
isteni kommunikáció, imadkozasvallások