Pszichodráma és az önismereti csoport pszichológiai megközelítései, története, megszületése Jacob Moreno-tól II.

 In Coaching, pszichológia, keleti filozófia és egyéb (cikkek), pszichodráma

1. rész

FIGYELEM! Tankönyvszagú elméletek. Ezeket a cikkeimet azoknak javaslom, akik komolyabban pszichológiát tanulnak (rendelkeznek már valamilyen alappal) és szeretnének még jobban elmélyedni ebben a tudományban a klasszikus megközelítéseket illetően. De az út végtelen hosszú (főleg az abszolút igazság tekintetében) és a kedves olvasó talál olvasmányosabb, játékokban gazdag egyéb cikkeket is ezen az oldalon.

Ezek a cikkek sajátságos életszemléletemről szólnak, kérem ne tekintse őket szakpszichológiai írásoknak.

Forrás: Dr. Szőnyi Gábor és prof. Füredi János, A pszichoterápia tankönyve

pszichodráma, önismereti csoport, Moreno pszichodráma, pszichodráma csoport

Fontos kifejezések és azok rövid ismertetése a pszichodráma és önismereti csoportokban (folytatás)

Második univerzum

A fantázia és realitás kezd elkülönülni
Függetlenedés a segéd énektől
Szociális szerepek kialakulása

Harmadik univerzum
A világról való tapasztalás kibővül.
Döntésképesség kialakulása (értékrendek, ideológiák)
Transzcendens szerepek megalkotása.
Egészség alatt a szerepstruktúrák harmonikus egymásra épülését értjük.

[adrotate group=”4″]

Indikációk:
Tüneti aspektuskor: nagy pszichiátriai kórképeknél a szocializáció
Segítésében.
Feltáró aspektus: nárcisztikus kórképek
Borderline
Pszichoszomatika
Neurózis

Kontraindikációk: autisztikus kórképek
Súlyos mentális retardáció
Akut pszichotikus állapotok

Integrációs fázis: A játék lezárása, megértése kognitív
Feldolgozása, segíti megérteni, hogy mi miért történt. Milyen adekvát és nem adekvát reakciókban volt részünk. Technikai elemei:
Protagonsita: a játszó
Antagonista: a segéd-én (más személy, fontos tárgy, érzés, gondolat, bármi ami-aki nem a protagonista, de a színpadon interakcióba kerül a protagonistával)

Visszajelzés formák:
Sharing: személyes érintettség, hasonló esetek
Szerep feedback: a segéd-ének elmondják, hogyan érintette őket a szerep
Identifikációs feedback: valakivel azonosulva E/1-ben elmondja tapasztalatait, meglátásait, emócióit a csoport valamely tagjainak.

[adrotate group=”6″]

Protagonista visszajelzése: ülepedési idő után (a következő
alkalommal) számol be róla, ismertetve, hogy hogyan élte meg a játékát
Kozmosz: az a ,,nagy egység”, amelynek egészséges esetben a részévé válunk, ill. magunkat ennek részeként éljük meg
Folyamatanalízis: a csoport tagjaival együtt végzett, rendszeres folyamatelemzés, 3-4 ülésenként. A játékok, csoporttörténések egymásutániságából feltárulnak a csoport mozgatóerői, tudattalan fantáziái, amik együttesen alakítják ki a játékok létrejöttét.

Bevezető duplázás: a protagonista egy segéd ént kiválaszt, mögé áll és E/1-ben bemutatja, elmondja érzéseit a protagonistával szemben.
Belő hang: a csoport tagjai, akik nem antagonisták a protagonista mögé lépnek és az ő nevében kifejezik gondolataikat, amit a protagonista vagy felhasznál vagy nem.

Intrapszichés dialógus: a protagonista ambivalenciája esetén a két segéd-én a protagonistára egyszerre hatást gyakorol. Például ,,Biztos vagyok meg bizonytalan.” Akkor a biztosságomat, meg a bizonytalanságomat mint segéd-éneket 1-1 antagonista eljátssza, egyszerre. Melyiket hallom, érzem erősebbnek, ez segít a választásban.
Intrapszichés monológ: protagonista elakad, átmenetileg felfüggesztjük a játékot, ezáltal a szerepből a realitásba visszatér, és megkérjük, mondja el a jelenben- a gondolatait.

szerepcsere: a protagonista kipróbálhatja a segéd-ének szerepeit, átélheti azokat. Ez adja többletrealitást. Ez csak protagonista-antagonista között történhet meg (Antagonista-antgaonista között nem!). A szerepcsere technikával azoknak a zavaroknak a korrekcióját segíthetjük, melyek a pszichikai univerzumok azon szintjén keletkeztek, ahol már a szomato-pszichés egységekre épülnek fel a szociális szerepek (a gyermeki átélésben különvált az ,,én” és ,,te”).
duplázás: megkettőzzük a protagonistát úgy, hogy közben nem vesszük ki a helyzetből.
Mellette elhelyezkedünk, felvesszük testhelyzetét, gesztusit, érzéseit. Elmondjuk érzéseinket.
Nagyon gyors regressziós technika, ezért csak drámavezető alkalmazhatja.
Ott fontos használnunk, ahol az én-határok bizonytalanok.

[adrotate group=”4″]

Tükrözés: egy-egy jelenet kisarkított újrajátszásával a protagonistának visszatükrözik a jelenetet. A megértést és kognitív feldolgozást segíti.
A protagonista rendelkezik azzal a tudással, amit tükrözés révén megtanult. A tükrözés segítségével felismeri a többiek viselkedését, képessé válik arra, hogy saját reakciói kívülről meglássa.
Pszichotikusoknál nem alkalmazható ez a módszer, neurotikusoknál és borderline személyiségszerveződésnél azonban igen.

Álom megjelenése: játék a játékban. Elalvás előtti pillanatok-álom-felébredését játssza el.
Eljátszva ezt elkezd asszociálni álmára.
Playback: A drámavezető mellől nézzük végig a történetét, azt, ahogyan az általa kiválasztott szereplők az ő történetét visszaadják. A pszichotikusoknál nagyon hatékony eszköz.

3. rész

[adrotate group=”4″]

 

Attila Cross

Keresztes Attila, a cikkek írója


A cikkeimben integrálom a nyugati pszichológiát a keleti filozófiával. Orvosi szaklapokban publikálok és 3 területről van egészségügyi szakvizsgám (keletei-nyugati medicina). 2005 óta dolgozom emberekkel és 350+ a nyilvános ajánlások (sikertörténetek száma) a honlapon.

 

Cikk kategória (angol, magyar)

AJÁNLOTT CIKKEK
pszichodrámapszichodráma